1. Інформація про стан підготовки до нового 2020-2021 н.р.

 2. Робочий навчальний план на 2020-2021 н.р.

 3. Освітня програма на 2020-2021 н.р.

 4. Положення про внутрішню систему забезпечення якосі освіти на 2020-2021 н.р.

 5. План системи внутрішнього забезпечення якості освіти на 2020-2021 н.р.

 6. Режим роботи на 2020-2021 н.р.

 7. Порядок організації 2020-2021 н.р.

 8. Управління закладом освіти

 9. План роботи закладу на 2020-2021 н.р.

 10. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

 11. Перелік закріплених територій обслуговування за ЗЗСО міста

 12. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 13. Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

 14. Звіт про фінансові результати за 2020 рік

 15. Баланс на 01 січня 2021 року

 16. Кошторис на 2021 рік

 17. Кошторис на 2021 рік

 18. План заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти НУШ

 19. Презентація Стратегічного плану розвитку закладу на 2019-2024 роки

 20. Самоаналіз діяльності за 2020-2021 н.р.

 21. Звіт директора школи за 2020-2021 н.р.

 22. Звіт директора школи за 2020-2021 н.р. (презентація)

 23. Результативність роботи закладу за 2020-2021 н.р.