Виписка  із статуту школи

Єдині вимоги до учнів Шепетівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія»

1. Прихід учнів до гімназії
    1.1. Учні приходять до гім­назії не пізніше ніж за 15 хви­лин до дзвінка. Учні, що прийшли після дзвінка, вважаються такими, що запізнилися.
    1.2. При вході до гімназії учні витирають ноги, вітаються з учи­телями, технічними працівниками, товаришами.
    1.3. У гардеробі учні поводять себе тихо, спокійно, роздягаються швидко, не затримуючись. Ігри і метушня у гардеробі заборонені. Відвідування гардероб

а протягом дня дозволяється лише у присут­ності чергового.
    1.4. Зовнішній вигляд при ви­ході із гардероба оцінює черговий учитель чи адміністратор і робить, якщо це потрібно, відповідні за­уваження.
    1.5. Учні, які спізнилися, запи­суються у «Підсумках чергування за день» черговим учителем чи ад­міністратором і отримують запис про спізнення у щоденник.
    1.6. Категорично забороняється приносити до гімназії речі, які не мають відношення до занять:. вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби й отрути, колючо-ріжучі предмети, світодіодні лазери.

2. Єдині вимоги до зовнішнього вигляду гімназиста
    2.1 Зовнішній вигляд учнів 1-4 класів
     Для юнаків: класичний діловий костюм темного кольору; сорочка (світлого кольору) або вишиванка, гольф.
     Для дівчат: класичний діловий костюм темного кольору; світла однотонна блуза або вишиванка, гольф.

 

    Зовнішній вигляд учнів 5-11 класів
     Святковий одяг
     Для юнаків: класичний діловий костюм темного кольору; сорочка (світлого кольору) або вишиванка.
     Для дівчат: класичний діловий костюм темного кольору; світла однотонна блуза або вишиванка.

    Повсякденна форма:
     Для юнаків: брюки; сорочка або гольф; безрукавка або светр (відповідно до температурного режиму).
     Для дівчат: жилет, піджак; спідниця середньої довжини або брюки; блуза; гольф, светр.

    Забороняється:
     джинсовий одяг; декольтовані, надто яскраві, картаті, вкорочені блузки («топіки», футболки тощо), надто яскраві сорочки; дуже короткі та дуже довгі спідниці; вкорочені, стягуючі брюки, бриджі, шорти тощо; спортивний одяг і взуття (окрім занять з фізкультури та спортивних змагань); одяг для літнього відпочинку; яскравий макіяж.

    2.2. Шкільна форма має бути бездоганно випрана та випра­сувана.
    2.3. Взуття повинно бути в тон костюма, у дівчаток — на неви­сокому підборі
    2.4. Зачіска повинна бути охай­ною, сучасною. Не допускаються зачіски «під нуль», «під панка».
    2.5. Гімназист  повинен мати чисту носову хустинку, гребінець.
    2.6. Учень зобов'язаний слідку­вати за чистотою тіла, рук, зубів, носа.
    2.7. Яскраві прикраси, косме­тика заборонені.
    2.8. На свята гімназисти мають бути одягнені урочисто. На ве­чори відпочинку, дискотеки доз­воляється святковий одяг (скром­ний, дитячого фасону).

    Зовнішній вигляд на уроках фізичної культури:
     1. Спортивний костюм
     2. Футболка.
     3. Кросівки або кеди.
     4. Змінні шкарпетки
     5. Стрічка або заколка для довгого волосся.

    Доповнення при заняттях взимку на свіжому повітрі:
     1. Спортивна шапка або кепка.
     2. Куртка або додатковий спортивний костюм (в зимовий період).
     3. Рукавиці.

    Зовнішній вигляд на уроках трудового навчання:
     1. Хустка, фартух (для дівчат).
     2. Робочий темний фартух (для хлопців)

3. Вимоги до учнів на уроці
     3.1. Після дзвінка учні повинні зайняти своє місце за пар­тою, приготувати все необхідне до уроку. На парті не повинно бути нічого зайвого.
     3.2. Учні вітають учителя стоячи.
     3.3. Черговий учень чітко до­повідає вчителю про відсутніх і готовність класу до уроку.
     3.4. Для відповіді учень вихо­дить до дошки, подаючи педагогу щоденник.
     3.5. У деяких випадках мож­лива відповідь учнів з місця, сто­ячи чи сидячи. Цей порядок ви­значає вчитель.
     3.6. Учень, який бажає від­повісти чи щось запитати у вчи­теля, зобов'язаний підняти руку. Привертати до себе увагу вчителя іншим способом забороняється.
     3.7. Відповідаючи, учень стоїть біля дошки обличчям до класу. Го­ворити потрібно голосно, чітко, не поспішаючи. На дошці пише охайно, розбірливо. Під час від­повіді користується указкою.
    3.8. Під час уроку, сидячи за ро­бочим столом, учень зобов'язаний слідкувати за поставою, нахилом голови, розташуванням ніг. Учень зобов'язаний виконувати розпо­рядження вчителя стосовно пра­вильної постави.
     3.9. Підказки, списування ка­тегорично заборонені.
     3.10. Урок вважається закін­ченим лише після слів учителя: «Урок закінчено». Учні встають і спокійно виходять, попередньо підготувавши все необхідне до на­ступного уроку.
     3.11. Порушення цих правил фіксуються вчителем у журналі обліку поведінки учнів і запису­ються зауваження у щоденник учня

Здобувачі освіти мають право на:
- якісні освітні послуги; - справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
- відзначення успіхів у своїй діяльності;
- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
- безпечні та нешкідливі умови навчання;
- повагу людської гідності; - захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
- отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
- користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти; - доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
- особисту участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

4. Вимоги до учнів щодо дотримання ними культури навчальної праці
    4.1. Підручники, зошити, слов­ники, щоденники учнів повинні бути обгорнені.
    4.2. Письмове приладдя учня — це: олівець, лінійка, гумка, а також приладдя для ви­конання завдань з геометрії, об­разотворчого мистецтва. Нічого зайвого на парті не повинно бути.
    4.3. Зошити учня повинні бути чистими, охайними, з відведеними полями, правильно, грамотно і охайно підписаними.
    4.4. Не дозволяється починати новий зошит, якщо не використа­ний повністю старий.
    4.5. Обов'язково дотримува­тися червоного рядка, полів, за­пису дати.
    4.6. Зошити зберігаються в спе­ціальній папці.
    4.7. Учень повинен мати по два робочих зошити і по одному для контрольних робіт з українсь­кої та іноземних мов, математики. З інших предметів — по одному робочому зошиту і по одному для контрольних робіт. З іноземних мов учні ведуть словники.
    4.8. Усі записи в зошитах і що­денниках ведуться чітко, охайно, розбірливим почерком.
    4.9. Щоденник учня повинен бути в обкладинці. Записи ведуться згідно з інструкціями. Щотижня підписується батьками.
    4.10.Не дозволяється вити­рати, замальовувати написане в зошитах, щоденниках, виривати сторінки.
    4.11. Неправильно написане повинно бути охайно закреслене однією лінією.

Здобувач освіти зобовязаний:
- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності;
- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля; - дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;
- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників відповідно до порядку реагування на доведені випадки булінгу;
- нести особисту відповідальність за збереження власних речей (мобільного телефона, цінних речей

5. Правила поведінки під час перерв
    5.1. Перерва для учня розпочи­нається лише після слів учителя «Урок закінчено».
    5.2. Учень зобов'язаний:
        5.2.1. Чітко та своєчасно ви­конувати вимоги чергових учнів та вчителів.
        5.2.2. На перервах поводити себе тихо, спокійно. Голосно роз­мовляти, кричати, бігати по схо­дах і коридорах категорично за­боронено.
        5.2.3. Виявляти повагу до стар­ших, поступатися їм дорогою, місцем.
        5.2.4. Не ображати молодших за себе.
        5.2.5. Культурно поводити себе в їдальні. Виконувати пра­вила користування видел­кою.
        5.2.6. Обов'язково дотримува­тися санітарно-гігієнічних вимог (мити руки з милом, користува­тися серветкою чи рушничком).
        5.2.7. Після вживання їжі при­брати за собою брудний посуд, поставити на місце лавочку, подя­кувати людям, які нагодували.

6. Обов'язки чергового по класу

Черговий учень зобов'язаний:
    6.1. Прийти до школиза 15 хвилин до дзвінка.
    6.2. Провітрити клас (до уроків і після кожною уроку) і підготу­вати все необхідне для навчального процесу: крейду, чисту дошку, ре­тельно вимиту ганчірку.
    6.3. Перед початком кожного уроку доповісти учителю про відсутніх учнів і готовність класу до уроку.
    6.4. Слідкувати за наявністю журналу обліку поведінки учнів під час уроку і санітарного стану класу. На початку уроку подати його вчителю.
    6.5. Після уроків провітрити клас, ретельно вимити дошку, порівняти стільці та парти, ви­терти пил на вікнах, партах, столі вчителя, підібрати папірці на під­лозі, полити квіти.
    6.6. Виконавши всі обов'язки, доповісти про це черговому вчи­телю, здати йому журнал обліку поведінки учнів і санітарного стану.
    6.7. Отримавши оцінку за чер­гування, може вважати себе вільним.