Завдання на карантин COVID-19 

Завдання з історії (вч. Карнаух М.В.)

5 клас
1) У робочих зошитах виконати Практичне заняття. Розповідь про пам'ятку
(пам'ятник) історії встановлений у рідному краї (місті, області, селі) за
планом:
     - Назва пам'ятки. Де розташована?
     - До якої епохи належить?
     - Коли і ким була створена?
     - Про які події розповідає?
Висновок: Яке значення мають пам'ятки (пам'ятники) для вивчення історії
(пам'ятка обирається за бажанням, можна використовувати
інтернет-джерела). Зразок §19, 20 с.139 - пам'ятка, як характеризувати.
2) Опрацювати §21.

7-А, 7-Б клас

Історія України.
§18, виконати у робочих зошитах Практичне заняття с.163, крім завдання 5.
§19, прочитати, заповнити таблицю (Ім'я, Дата, Основні події).

Всесвітня історія
§21, 23, Пометун, за §22 виконати Практичне заняття, за завданнями перед
пунктами та після іллюстрацій і схем, документів.
(7-А) §18-19, Гісем, опрацювати до кінця, в робочих зошитах виконати
Практичне заняття с.218-219 за завданнями до роботи
(описати ілюстрації), можна за підручником Пометун.

9 клас

Історія України
§30-31, за п.5, 6 заповнити таблицю (Галузь науки, Прізвище вченого,
Основні досягнення, відкриття).

Всесвітня історія (9-Б)
§23, 24, 25, виконати в робочих зошитах Практичне заняття с.211, лише
Бриманське панування в Індії, завдання с.216, форма написання - твір-есе.

Правознавство
§20-21, виконати письмово завдання ІІІ с.157.

10 клас

Історія України
10-А - Опрацювати §23, скласти у робочих зошитах таблицю
"Масові репресії в УСРР" - це буде Практичне заняття (Дата, Подія,
Наслідки події). §25, 26 - прочитати.
10-Б - В робочих зошитах виконати практичне заняття с.150, написати
твір-есе. Опрацювати §23, 25-26.

Всесвітня історія
10-Б - Опрацювати §23, повторити §21-22, за §22 скласти таблицю (Дата,
Країна, Подія/наслідки).

Завдання з зарубіжної літератури (вч. Кукліновська К.М.)

5 клас
Дочитати твір "Аліса в Країні Див", письмово в зошитах
виконати завдання 5 на стор.220,
скласти характеристику Аліси (сенкан, сонечко) письмово.

6 клас
Вивчити напм'ять вірш "Моє серце в верховині...",
опрацювати стор.197-198, прочитати "Люлька згоди"
(стор.199-201), виконати завдання стор.202.

7 клас
Опрацювати стор.202-204, в зошитах скласти лінію часу
або хронологічну таблицю (за попереднім зразком),
прочитати "Пістрява стрічка", опрацювати завдання
стор.215, в зошитах скласти сенкан Шерлок Холмс.

Завдання з інформатики (вч. Михальчук І.І.)

8-А клас
Практична 12 виконати у вигляді ехе-файлу і надіслати на пошту vchitelv@ukr.net.
Згадати прийоми для відправки ехе-файлів. Доопрацювати Практичну роботу 11.

Інформатика, вивчаємо разом.  Padlet.com/gorodoc07/vchitelv