Правовиховна робота у навчальному закладі як передумова формування правової свідомості особистості

Однією з необхідних умов перетворення України у справжню правову державу є підвищення рівня правової освіти населення, у першу чергу – молоді. Чимало роблять для цього засоби масової інформації, громадські організації, правоохоронні органи. Але найважливіше місце тут займає школа.

Побудова громадянського суспільства в Україні неможлива без реорганізації системи освіти та правового виховання підростаючого покоління. Пошук шляхів і засобів громадянської освіти та виховання молоді становить нині одну з найактуальніших проблем педагогічної науки та шкільної практики. Успішне вирішення таких проблем вимагає від учителів, організаторів виховного процесу в навчальному закладі високої професійної компетентності, педагогічної та методологічної майстерності, знань методологічних засад філософії освіти в Україні, розуміння місії педагога в державотворчих процесах, чітко визначеної правової громадянської позиції.

Система правового виховання в Шепетівському навчально-виховному комплексі  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» базується на правових актах і документах, таких як Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Кодекс про шлюб та сім’ю, Закон України «Про охорону дитинства», Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення», включає правоосвітню роботу та роботу по попередженню правопорушень. Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів.    

В контексті «Правова освіта в урочний час» значно зростає роль правознавства як шкільного предмета. Введення курсу «Основ правознавства» в 9 класі свого часу аргументувалося тим, що саме у віці 14 років настає кримінальна відповідальність за деякі види злочинів. На сьогодні по суті – це єдиний предмет інваріантної частини навчального плану, під час вивчення якого проводиться цілісна робота з надання правових знань та формування вмінь аналізувати конкретні життєві ситуації. Саме шкільний курс "Основи правознавства” допомагає учням зрозуміти самих себе і суспільство, в якому вони живуть. Забезпечують навчально-виховний процес з предмета спеціалісти.

Крім "Основ правознавства”, за рахунок варіативної частини навчального плану, запроваджуються нові правові дисципліни, зокрема введено експериментальні курси "Людина та суспільство” (11 клас), "Громадянська освіта” (10 клас).

Учні 9 класів навчаються за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І., Ремех Т.О. за редакцією Котюка І.І., Палійчук Н.Й. Для 10 класів рівня стандарту/академічного для вивчення правознавства передбачено 35 годин на рік (1 година на тиждень). Чинною є програма авторів Котюка І.І., Палійчук Н.Й. «Програма з правознавства для 10 класу. Рівень стандарту/ академічний рівень».  Для рівня стандарту/академічного рівня на вивчення предмета «Людина і світ» передбачено 17 годин на рік (0,5 годин на тиждень). Чинною є програма «Людина і світ. 11 клас (рівень стандарту/академічний рівень)» — автори Бакка Т.В., Марголіна Л.В., Мелещенко Т.В., Ремех Т.О.

Серед заходів, що сприяють визначенню рівня знань та вмінь з предмета "Основи правознавства” чільне місце посідають учнівські олімпіади з базових дисциплін та конкурси-захисти учнівських робіт. Вони дають можливість учням використовувати свої знання і розуміння правової системи в практичних ситуаціях, розв’язуючи юридичні задачі, сприяють розвитку в учнів навичок критичного мислення, дають можливість аналізувати життєві ситуації з різних точок зору.  В період з 2008 по 2010 р.р. переможцями та призерами ІІ етапу олімпіади з правознавства стало 6 учнів школи: І місце – Кравченко Надія (вчитель Карнаух М.В.), ІІ місце – Зайцева Марина, Лаврентьєва Олеся (вчитель Курганська Л.В.), Янцеловський Максим (вчитель Карнаух М.В), ІІІ місце – Руштин Ольга (вчитель Курганська Л.В.), Наметченюк Марина (вчитель Курганська Л.В.). А учні Лаврентьєва Олеся, Зайцева Марина, Наметченюк Марина продовжують навчання у вищих навчальних закладах за спеціальністю «Право».

В закладі розроблено модель правовиховної роботи, розроблено довготривалий проект «Право і діти», розроблено шкільну концепцію «Правова культура».

Створено дієву систему контролю та аналізу відвідування учнями школи, позашкільних установ. Дані про учнів заносяться в журнал обліку відвідування після кожного уроку. Відвідування учнів аналізується класними керівниками щоденно, директором школи – в кінці кожного місяця.

Класні керівники почергово відвідують позашкільні установи (Центр дитячо-юнацької творчості, Центр науково-технічної творчості учнівської молоді, Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Дитячо-юнацька спортивна школа) для контролю відвідування учнями школи цих установ.

У виховних планах класних керівників, планах роботи психолога, соціального педагога передбачено використання у правовому вихованні, превентивній роботі комунікаційно-інформаційних технологій.

Класними керівниками закладу спільно з психологом та соціальним педагогом складено психолого-педагогічні характеристики класів, в яких внесено спостереження за дітьми групи ризику, висновки психолога і соціального педагога, зазначені виявлені в учнів психологічні проблеми.

Питання правового виховання і правової освіти виносяться на розгляд педрад, засідання методичних об’єднань класних керівників «Важкі діти і робота з ними», практикум «Складання психолого-педагогічної характеристики на учня з неадекватною поведінкою». На методичних об’єднаннях класних керівників шкільний бібліотекар робить огляд літератури, журналів, газетних статей, в яких висвітлюються відповідні питання.

Кабінет виховної роботи поповнений медіазасобами: відеофільми «Рух до життя», «Станція призначення - життя», диски «Діти індиго», «Збірник міні-фільмів «За здоровий спосіб життя», «Правда про наркотики».

Соціально-психологічною службою школи-гімназії створено соціальний паспорт закладу, створено банк даних кожної сім'ї, що дає змогу глибоко вивчити її мікроклімат. Психологом та соціальним педагогом  розроблено програму профілактики правопорушень в закладі. Постійно діє консульпункт «Соціальна допомога батькам і дітям».   

У школі склалась своєрідна система профілактичної роботи. 

Первинна профілактика :

контроль за відвідуванням учнями школи (ведеться класними керівниками в журналі, черговим адміністратором у спеціальному журналі);
розроблені правила учнів, які  вивчаються на годинах класного керівника;
проводяться по класах цикл бесід на правову тематику.

Вторинна профілактика:

створено Раду школи по профілактиці правопорушень,  яка слідкує иза дотриманням правил поведінки і правопорядку учнями в урочний та позаурочний час, на розгляд ради виносяться питання, пов’язані з цими  проблемами;
учні  школи охоплені заняттями в шкільних гуртках і секціях;
учні по класах охоплені постійними і тимчасовими дорученнями;
ведеться постійна індивідуальна робота з учнями (класними керівниками, педагогом-організатором, заступником директора школи з навчально-виховної роботи, психологом, соціальним педагогом).

Протирецидивна профілактика ведеться з учнями, які стоять на внутрішкільному обліку, за кожним з них закріплений громадський наставник (класний керівник, соціальний педагог, психолог).

На кожного учня, який стоїть на обліку, заведена індивідуальна картка, в якій фіксуються зміни в характері і поведінці дитини.

В індивідуальну картку внесені такі розділи:

 • загальні відомості про учня та його сім’ю;
 • розвиток особистості та стан здоров’я;
 • проблеми навчання та виховання;
 • індивідуально-психологічні особливості особистості, риси характеру, тип темпераменту, виявлення здібностей;
 • ознаки педагогічної запущеності;
 • відношення до виховних заходів;
 • навчання та рівень сформованості;
 • роль учня в колективі.

Заповнення цієї картки висвітлює динаміку розвитку особистості протягом декількох років, надає можливість застосування тих чи інших виховних методів. Результати такої всебічної діагностики допомагають знайти шляхи колекційної і розвиваючої роботи з «важким учнем». Випадки неадекватної поведінки, які трапляються в учнівських колективах, обговорюються на класних зборах, на засіданнях батьківських комітетів. Найбільш злісні вчинки розглядаються Радою школи з профілактики правопорушень. На засідання учнівського парламенту запрошується інспектор в справах неповнолітніх.

Соціально-психологічною службою школи проводиться:

 • патронаж дітей, що стоять на внутрішкільному контролі;
 • запроваджено хвилинки соціальної підтримки дитини на перервах;
 • створено інформаційний вісник «Про особисту відповідальність неповнолітніх перед законом за скоєння злочинів і правопорушень», інформація якого має змінний характер;
 • працює куточок правових знань, скринька довіри «Підліток, що тебе турбує, або питання, на які ти бажаєш отримати відповідь». 

Припинити зростання правопорушень та злочинності серед підлітків – важлива педагогічна проблема, у вирішенні якої допоможе використання наступних форм роботи:

Форми роботи з дітьми, що належать до «групи ризику»

1. Психолого-соціологічні дослідження умов проживання і спілкування важковиховуваних підлітків.
2. Індивідуальна робота з важковиховуваними підлітками по створенню «Зони безпеки».
3. Проведення родинних свят для неблагополучних та багатодітних сімей.
4. Психодіагностичне вивчення учнів з труднощами в шкільній та соціальній адаптації і своєчасна корекція поведінки.

В основному індивідуальна робота вчителя  проходить за таким планом:

 • виявлення причин правопорушення;
 • постійне відвідування учня вдома;
 • підтримка постійного зв’язку з батьками, з інспектором ІСН;
 • знайомство з друзями підлітка;
 • залучення до гуртків, доручення;
 • відвідування уроків вчителів - предметників з метою спостереження за учнями з неадекватною поведінкою;
 • постійний контроль за учнем, як він бере участь у трудових справах класу;
 • залучення до класних і загальношкільних справ;
 • проведення різноманітних бесід.

 

Дирекція та педагогічний колектив школи-гімназії приділяють велику увагу зв’язкам школи з правоохоронними органами міста, управлінням юстиції, лікарями, службою в справах дітей.