Портрет гімназії

Шепетівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» засновано у 1999 році на базі Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, що функціонувала в місті з 1946 року.

Заклад заснований Шепетівською міською радою (рішенням міськвиконкому №249 від 27.10.1999 р.) зареєстрований в Хмельницькій області управлінням освіти 05.11.1999 р. (рішення регіональної ради з питань ліцеїв та атестатів від 05.11.1999 р.)

Директором школи з1996 року є відмінник освіти України, вчитель-методист, вчитель вищої категорії, лауреат премії ім. М. Дарманського, депутат міської ради Качоровська Надія Василівна.

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» - це заклад, що забезпечує розвиток обдарованих та здібних дітей Шепетівщини, отримання учнями повної загальної середньої освіти гуманітарного та культурологічного ухилу.

Мета комплексу:

✔ Розвиток нахилів, здібностей, обдарувань;
✔ Формування широкого світогляду;

Забезпечення володінням ґрунтовними знаннями з базових предметів і поглибленими з профільних дисциплін;
Висока інтелігентність, культура, духовність;
Виховання потреби ведення здорового способу життя;
Високий рівень самонавчання, самоорганізації, творчості;
Запровадження гуманістичної педагогіки – педагогіки розвитку;
Виховання свідомого громадянина, патріота України.

Заклад вирішує завдання:

✔ Виховання почуття власної гідності;
✔ Створення сприятливих умов для самовираження особистості;
Розвиток творчості учнів;
✔ Забезпечення високого рівня засвоєння знань з базових дисциплін;
✔ Оновлення змісту освіти, апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;
✔ Організація науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи;
✔ Забезпечення всебічного розвитку особистості;
Формування потреби інтелектуального розвитку.

В навчально-виховному комплексі діє дві школи

І. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

1-4 класи «Школа інтелекту»

Тут крім навчальної програми учні засвоюють:
✔ Азбуку етикету;
Основи хореографії;
Дизайн;
Музичну грамоту;
Класичний танець;
Поетику;
Українську культуру.

Поруч із загальноосвітніми класами в цій школі працюють сервісні класи(класи з поглибленим вивченням іноземної мови). В початкових класах організовано роботу тьюторних постів-консультантів учнів з усіх питань та утруднень.

Ця школа забезпечує глибоку підготовку до навчання в гімназії. Завдання реалізуються шляхом запровадження технології розвиваючого навчання через активні форми роботи:
✔ Уроки мислення;
Створення ситуації вибору завдань;
Застосування алгоритмізації;
Використання дзеркальних творчих діалогів;
Запровадження методу захисту проектів.

5-11 класи «Школа пізнання»

В цій школі функціонують:
✔ Класи ранньої спеціалізації;
Класи з поглибленим вивченням предметів;
Динамічні групи;
Класи вибору.

Запроваджується технологія партнерства.

 ІІ.  Школа-гімназія – 8 класів

Основне завдання – розвиток творчості, здібностей, обдарувань кожної особистості.

Реалізація завдань проходить через провадження технології саморозвиваючого навчання шляхом використання:
✔ Проблемнопошукових методів навчання;
Вільний вибір курсів за вибором, факультативів, спецкурсів;
Днів огляду знань;
Діалогічний евристичний пошук, активні, інтерактивні форми роботи;
Захистів проектів, порт фоліо;
Презентації власного Я.

В гімназії практикується:
✔ Запровадження гуманних систем оцінювання;
✔ Вільне відвідування уроків;
Індивідуальні, екстернатна, дистанційна форми навчання.

Гімназія м. Шепетівки це – храм науки, віри, надії та щирої любові, центр духовної педагогіки.