Виховуємо любов до читання

Дитина відчуває духовну єдність із роди­ною тільки тоді, коли батьки усвідомлюють взаємозв'язок між розвитком молодшого поко­ління і освітнім рівнем старшого покоління.

Головна відмінність сімейного читання від інших його видів  - класного, позакласного та домашнього - полягає в тому, що батьки, вико­ристовуючи книгу, починають по-справжньому займатися духовним розвитком своєї дитини, формуванням її особистості.

Тіль­ки спільними зусиллями ми зможемо відроди­ти гарну традицію сімейного читання, тільки ви, батьки,  станете запорукою успішності ваших дітей, якщо надасте їм можливість долучитися до сві­тових книжкових скарбів, що зберігає бібліоте­ка. Саме шкільна бібліотека має приміщення для проведення змістовного дозвілля родини, володіє інформаційним потенціалом для задово­лення різноманітних інтересів усіх членів сім'ї, допоможе, порадить.

Але без нашої зацікавленості, бажання та іні­ціативи ми не зрушимо з місця.

Існує думка про те, що вроджені здібності до читання у дітей виявляються лише у віці від 18 місяців до 3 років. А от психологи вважа­ють, що прищепити любов до книги та читання можливо лише до 9 років.

Пізніше це зробити складно, іноді практично неможливо.

Підказки для батьків: «так» і «ні»

Так

   Читайте своїм дітям уголос якомога частіше: 20 хвилин читання щовечора або казка перед сном — це мінімальна необхідність.

   Читайте разом зі своєю дитиною 10 хвилин щодня.

   Читайте самі, показуючи приклад дитині.

   Дозволяйте дитині самостійно вибирати книги для читання: пригоди, казки, подорожі, фантастика найпопулярніші жанри.

   Книги про історію, географію, техніку, про комп'ютери також цікаві дітям.

   Заохочуйте дитину в її бажанні потримати, погортати, погратися з книгою.

   Потурбуйтеся про те, щоб у дитини вдома було багато яскравих книжок.

   Регулярно відвідуйте з дитиною бібліотеку та книжковий магазин.

   Даруйте дитині книги.

   Заохочуйте дитину читати для інших членів сім'ї.

   Зробіть читання приємним дозвіллям.

   Завжди хваліть і заохочуйте дитину, якщо вона читає.

Ні

   Не переставайте читати дитині вголос, як тільки вона навчилася повільно читати сама.

   Не примушуйте читати насильно.

   Не нав'язуйте книг за своїм смаком. Рекомендуйте їх. Переконуйте їх прочитати.

   Не примушуйте дитину «боротися з книгою», якщо вона дуже важка. Замініть її на більш легку.

   Ніколи не відмовляйте дитину від читання.

   Не змагайтеся з телебаченням у виборі часу для читання.

   Не очікуйте занадто швидких успіхів у читанні.

   Не критикуйте дитину, якщо вона намагається читати. Покращення настане скоріше, якщо ви будете заохочувати та підтримувати дитину.

   Не порівнюйте рівень читання дитини з братами, сестрами, іншими дітьми.

 

Що необхідно пам'ятати дорослому, який хоче навчити дитину читати

1. Виявляйте інтерес до того, що ви робите разом із дитиною. Радійте, дивуйтесь, засмучуйтесь разом із нею.

2. Враховуйте стан дитини. Не наполягайте на виконанні завдань, якщо дитина не проявляє інтересу та бажання.

3. Не нервуйтеся, якщо дитина не розуміє вас і не може виконати завдання. Дитина повинна відчувати, що ви хочете їй допомогти, що ви її друг і партнер.

4. Не забувайте хвалити дитину за старанність, співпрацю, прагнення довести до кінця розпочату справу.

5. Намагайтесь виконувати ці прості правила, і тоді дитина буде чекати на кожне заняття-гру, у неї виникне бажання навчитися читати. Не перетворюйте навчання у шкільний урок. Пам'ятайте, що провідна діяльність дитини — гра. Граючись, діти краще засвоюють новий матеріал. Цікаві ігри спонукають дітей думати, міркувати, шукати, творити.

 

 

ТЕСТ ДЛЯ БАТЬКIВ :

ВАША ДИТИНА В ДЗЕРКАЛI ЧИТАННЯ

Шановнi батьки, цей тест призначений для тих, чиї дiти вчаться в 5-8-х класах. Якщо Ви хочете дiзнатися, що значить для Вашої дитини читання, яку роль вiдiграє воно в її життi, спробуйте вибрати по 1-му варiанту з вiдповiдей на кожне запитання. Ви не тiльки визначите ступiнь пiдготовленостi вашої дитини, а й зможете оцiнити свої здiбностi як керiвника читання.

ЗАПИТАННЯ:

1. Чи часто Ви читали вголос Вашiй дитинi, коли вона ще не вмiла робити цього сама?
a.   практично кожного дня (5).
b.   часто (4).
c.   рiдко, придiляли мало часу цьому заняттю (3).
d.  рiдко, тiльки якщо попросить (2).
e.   нiколи цим не займалися (1).

2. Згадайте, чи легко вашiй дитинi далося навчання читанню?
a.  так, це сталося дуже швидко i без сторонньої допомоги (5).
b.  їй знадобилося для цього небагато часу (4).
c.  ми довго займалися з нею (3).
d.  наша допомога не мала успiху, дитина навчилася читати лише у школi (2).
e.  нi, вона i зараз читає абияк (1).

3. Спробуйте визначити iнтерес Вашої дитини до читання за такими критерiями:
a.  це стало її улюбленим заняттям (4).
b.  вона читає багато, але тiльки програмнi твори (2).
c.  читання її мало цiкавить, вона рiдко читає (1).
d.  досить часто доводиться примушувати її взяти в руки книжку (0).

4. Спостерiгаючи за дитиною, яка читає, у Вас складається враження, що:
a.  їй важко вдається вникнути у твiр (1).
b.  вона читає досить повiльно, не вникає у смисл того, про що читає (2).
c.  вона повнiстю занурена в читання, часто не помiчає того, що вiдбувається навкруги (3).

5. Коли Ви просите дитину переказати прочитане, вона:
a.  не може цього зробити (0).
b.  часто плутається, забуваючи основнi деталi (1).
c.  розповiдає прочитане дуже близько до тексту (3).
d. додає до прочитаного вiд себе, вигадує новi деталi, фантазує (4).

6. Якщо Ваша дитина зайнята читанням цiкавої книги, а по телевiзору почалися мультфiльми, яка реакцiя дитини:
a.  вона одразу кидає книгу i сiдає до телевiзора (0).
b.  вона може читати, час вiд часу поглядаючи на екран (1).
c.  телевiзор не може перешкодити її читанню; це для неї лише 5-хвилинний вiдпочинок, а потiм вона знову сiдає читати (3)

7. Якщо у Вашої дитини є своя книжкова полиця, спробуйте за нею визначити коло її читання:
а.  читає все пiдряд (0).
b.  обожнює детективи i пригоди (1).
c.  вона так навантажена навчанням, що читає лише програмнi твори (2).
d. краще почитає щось лiричне (3).
e.  легка лiтература не входить у сферу її iнтересiв (4).
f.  переважно це класика i наукова лiтература (5).

8. На Ваш погляд, на читання Вашої дитини переважно впливає:
a.  школа (2).
b.  телебачення, кiно (1).
c.  Ви - батьки (3).
d. як правило, вона сама правильно обирає, що читати (5).
e.  щось iнше (4).

9. Як вона ставиться до творiв, якi вивчає у школi:
a.  любить їх читати (3).
b.  важко сприймає (2).
c.  зовсiм не читає (1).

10. Де дитина бере книжки для читання:
a.  з дитинства вона вiдвiдує бiблiотеки i вмiє користуватися каталогом (4).
b.  у себе вдома - у нас велика бiблiотека (3).
c.  просить почитати у друзiв (2).
d. менi важко вiдповiсти (1).

       11. Як Ви самi оцiнюєте свої здiбностi у керiвництвi читанням Вашої дитини:
            a.  вiдмiнно, читання дитини для мене - один iз головних методiв її виховання; я придiляю цьому багато уваги (5).
            b.  добре, я вважаю, що читання дуже важливе у розвитку дитини, але нехай читає за власним бажанням (4).
            c.  задовiльно; я не слiдкую за тим, що i як читає моя дитина, це обов'язок школи (3).

 

РЕЗУЛЬТАТИ :

9- 15. Увага! Книга не входить у коло iнтересiв Вашої дитини, бiльше того, можливо, вона вiдчуває огидливiсть, ворожiсть до читання, що позначиться негативно на її розвитку. Певно, Ви дуже мало спонукаєте її до цього заняття. Спробуйте виправити помилку, зацiкавте її, почитайте разом з нею, починайте з легких творiв. I поговорiть з нею про прочитане - це зблизить вас. Проконсультуйтесь у дитячого бiблiотекаря. Вiн допоможе Вам i Вашому сину (дочцi).

 

15-30. Ваша дитина належить до категорiї тих читачiв, якi читають час вiд часу, переважно вибiр їх лiтератури визначається школою. Вона може прочитати книгу через необхiднiсть, але, на жаль, потреби в самостiйному читаннi не вiдчуває. Примусове читання приносить мало користi. Лише радiсне пiдносить душу. Тому якнайбiльше говорiть вдома про книги, розкажiть про тi, якi вас особисто схвилювали, розкажiть так, щоб не прочитати їх було просто неможливо.

 

31-49. Як видно, Ваша дитина любить читати i робить це iз задоволенням. Коло її читацьких iнтересiв широке, книга для неї - це засiб пiзнання свiту i роздумiв про життя i саму себе. Вона здатна на правильний самостiйний вибiр лiтератури. За читанням цiєї дитини не потрiбний контроль. Ви вже прищепили їй любов до книги. Це досить сформований читач. Та спiлкування з нею щодо прочитаного нiколи не стане для вас зайвим.

 

50-56. Якщо Ваша дитина входить в цю невелику групу читачiв, ми можемо привітати Вас. Книга надiйно увiйшла в життя вашої дитини. Очевидно, книга є членом вашої родини. Ваша дитина - обдарований читач. Вона не лише багато читає, а ще й умiє по-справжньому сприймати прочитане. Крiм того, вона володiє образною пам'яттю та надiлена фантазiєю. Але будьте обережнi, аби читання не стало для неї iнобуттям дiйсностi, яке вiдсторонює вiд реальностi. Нехай частiше зiставляє книгу з життям. Допоможiть їй у цьому, не позбавляючи радостi вiльного читання.