Середа, 19.06.2019, 06:56
Вітаю Вас Гость |

Шепетівська школа-гімназія

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
 • Сторінка 1 з 2
 • 1
 • 2
 • »
Форум » Форум для вчителів » Учительська » Інтернет-педрада 30.12.2013 року (Вироблення рекомендацій)
Інтернет-педрада 30.12.2013 року
Play_BoyДата: Четвер, 19.12.2013, 16:47 | Повідомлення # 1
Сержант
Група: Адміністратори
Повідомлень: 26
Нагороди: 0
Репутація: 50
Статус: Offline
Шановні педагоги! Адміністрація сайту і школи чекає на Ваші рекомендації щодо питань порядку денного.

 
dyrektorДата: Понеділок, 30.12.2013, 11:22 | Повідомлення # 2
Сержант
Група: Користувачі
Повідомлень: 20
Нагороди: 0
Репутація: 0
Статус: Offline
Швидкий розвиток інформаційної, соціальної, наукової сфер життя суспільства потребує змін у навчально-виховному процесі, оновлення його змісту, форм і методів, вимагає широкого впровадження в шкільний педагогічний процес інформаційних технологій, які виступають своєрідними акумуляторами й водночас трансляторами динамічно розвивального потоку новітніх знань.
Упровадження моделі «Школа сучасних інформаційно-комунікативних технологій» дає змогузакласти невичерпні можливості для навчання учнів на якісно новому рівні, надає широкі можливості для розвитку особистості учнів і реалізації їх здібностей. Нові інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє розв’язувати вирішувати складні й актуальні завдання педагогіки для забезпечення розвитку інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності всіх учасників навчально-виховного процесу. Досвід роботинашого навчального закладу успішно впроваджується через:
1) здійснення управлінської діяльності адміністрації школи;
2) організацію урочної пізнавальної діяльності учнів;
3) реалізацію позаурочної навчально-виховної роботи зі школярами.
• ІКТ формують вміння працювати з інформацією, розвивають комунікативні здібності, тобто виховують особистість «інформаційного суспільства», поліпшується якість навчання за допомогою більш повного використання доступної інформації, причому комп'ютер виступає в ролі засобу, а не суб'єкта навчальної діяльності, він помічник педагогу, а не його заміна.
• За рахунок використання комп'ютерних технологій на уроках надається можливість використання додаткового матеріалу, підвищується ступінь наочності, посилюється мотивація навчання і, як наслідок –підвищується інтерес до предмета, в тому числі і за рахунок привабливості комп'ютерної техніки.
• Все це неминуче призведе до розвитку творчих здібностей школярів. У психологічних дослідженнях зазначається, що ІКТ впливають на формування теоретичного, творчого та модульно-рефлексивного мислення учнів, що комп'ютерна візуалізація навчальної інформації має суттєвий вплив на формування уявлень, які займають центральне місце в образному мисленні, а образність уявлень тих чи інших явищ і процесів в пам'яті збагачує сприйняття навчального матеріалу, сприяє його науковому розумінню.
Використання ІКТ дає можливість:
1) індивідуалізувати і диференціювати процес навчання за рахунок можливості вивчення з індивідуальною швидкістю засвоєння матеріалу;
2) здійснювати контроль зі зворотним зв'язком, з діагностикою помилок і оцінкою результатів навчальної діяльності;
3) здійснювати самоконтроль і самокорекцію;
4) здійснювати тренування в процесі засвоєння навчального матеріалу і самопідготовку учнів;
5) проводити лабораторні роботи в умовах імітації в комп'ютерній програмі;
6) готувати учасників освітнього процесу до життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства;
Отже, використання можливостей ІКТ на уроках дозволяє підвищити ефективність навчання. Необхідно також відзначити, що ці технології відкривають нові можливості перед вчителем при проведенні уроків, дозволяючи зробити їх різноманітнішими за формами, уникнути шаблонності, підвищити інтерес учнів до навчання.
 
МарінаДата: Понеділок, 30.12.2013, 11:55 | Повідомлення # 3
Рядовой
Група: Користувачі
Повідомлень: 3
Нагороди: 0
Репутація: 0
Статус: Offline
Рекомендації щодо використання ІКТ для оцінювання навчальних досягнень учнів
1.Враховуючи зростаючу роль тестування в нашій країні, бажано частішезастосовувати метод комп’ютерного контролю і при поточному контролі, і при підсумковому.
2.Практика показує також, що учні переживають, нервують, плутаютьправильні й неправильні відповіді, не здатні дочитати текст до кінця, тому в школі просто необхідно впроваджувати тести, щоб учні досить вільно могли ними користуватись, щоб був подоланий той психологічний бар’єр.
3.Тести можуть використовуватися на будь-якому етапі навчання. Одні з нихпокликані оцінити готовність учнів до засвоєння нового навчального курсу, інші допомагають виявити конкретні прогалини в знаннях учнів і спланувати необхідну цілеспрямовану корекційну роботу, треті дають можливість прогнозувати подальший процес навчання та його результати.
4.Використання тестів дає можливість:
здійснювати реальну індивідуалізацію та диференціацію навчання;
вносити обґрунтовані зміни в процес викладання;
достовірно оцінювати якість навчання й керувати ним.
5.Застосування на уроках комп’ютерних тестів та діагностичних комплексівдозволить вчителю за короткий час отримувати об’єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається та своєчасно його скоригувати.
6.Одним із шляхів оптимізації навчання є вдосконалення процесу перевіркий оцінювання знань є конструювання й впровадження в навчальний процес електронних тестів успішності.
7.Проте, поряд із великою кількістю переваг комп’ютерного тестуваннявчитель повинен знати про його недоліки: складність перевірки глибини знань, неможливо простежити логіку міркування учнів, велика ймовірність вибору відповіді навмання або методом виключення.
Основні вимоги яких повинні дотримуватись розробники тестів:
·Зміст завдання повинен відповідати програмним вимогам;
·Необхідно використовувати літературну мову, не використовувати багатозначних термінів, рідко вживаних слів, сленгу;
·Слід уникати тривіальних завдань, які не викликають жодних труднощів;
·Текст завдання формулюється гранично коротко;
·У тесті не слід вимагати вибрати неправильну відповідь серед декількох правильних;
·Відповідь на одне завдання тесту не повинна містити підказки на інші;
·Обов’язково має бути вмотивована шкала оцінювання;
·Бажано, щоб завдання формулювалися у вигляді розповідної стверджувальної конструкції з5 - 20 слів;
·Слід уникати неконкретних виразів типу: «чи можливо», «чи правда, що»,подвійних заперечень «чому не може не»;
·У кожному завданні відповідей повинно бути від 3 до 5;
·Усі відповіді добираються не довільно, а відповідно до типових помилок, які допускають учні під час виконання цього завданню;
·Тест не повинен з’ясовувати рівень знань, що виходить за межі навчального матеріалу;
·Кількість завдань (довжина тесту) від 20 до 50 (для молодших школярівдо20);
·Середній час тестування - 20 хв;
·Тестові завдання впорядковуються за зростанням рівня складності;
·Будь-яке  тестування має передбачати не лише виставлення балів(оцінок), а й аналіз результатів;
·Учні, незалежно від рівня знань, повинні перебувати в однакових умовах під час тестування;
·Бажано створювати різнотипні тестові завдання, що унеможливить одноманітністьуроботі, а відповідно дозволить уникнути втоми, звикання дітей працювати з одним видом тестів;
·Складність тесту має відповідати такому рівню, щоб учень із посередніми знаннями правильно відповів приблизно на половину завдань. Тестові завдання можуть містити не тільки текст, але й малюнки, схеми, символи, графік тощо. тести для роботи в школі створюються за допомогою програм Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Macromedia Flash Professional, MyTest тощо. Однак це вимагає від учителя відповідних програмних засобів та вміння ними користуватися.

Практична частина: урок з математики (переглянути, скачати з DepositFiles)
Звіт по самоосвіті Дячук М.В. (переглянути, скачати з DepositFiles)

Рекомендації створені кафедрою інформатики та математики
 
фізорДата: Понеділок, 30.12.2013, 12:14 | Повідомлення # 4
Рядовой
Група: Користувачі
Повідомлень: 3
Нагороди: 0
Репутація: 0
Статус: Offline
Значення ІКТ в організації урочної пізнавальноїдіяльності учнів
Урок з використанням ІКТ набуває таких властивостей:
1. Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальнихособливостей дитини;
2. Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесунавчання;
3. Інтерактивність і діалоговий характер навчання; - ІКТ мають здатність"відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в
діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання.
4. Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;
5. Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні зкомп'ютером;
6. Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скількизавгодно великі.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: якпри підготовці уроку, так і в процесі навчання: при поясненні (введення)
нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі
При цьомукомп'ютер виконує такі функції:
1. У функції вчителя комп'ютерявляє собою:
·джерело навчальної інформації;
·наочний посібник;
·тренажер;
·засіб діагностики і контролю.
2. У функції робочогоінструменту:
·засіб підготовки текстів, їх зберігання;
·графічний редактор;
·засіб підготовки виступів;
·обчислювальна машина великих можливостей.

Практична частина: Тестування. Варіативний модуль: волейбол. (переглянути, скачати з DepositFiles)
Звіт по самоосвіті Захарець Л.В. (переглянути, скачати з DepositFiles)


Повідомлення відредагував фізор - Понеділок, 30.12.2013, 12:15
 
kalinskaДата: Понеділок, 30.12.2013, 13:46 | Повідомлення # 5
Рядовой
Група: Користувачі
Повідомлень: 4
Нагороди: 0
Репутація: 0
Статус: Offline
Рекомендації щодо використання ІКТ на уроках іноземної мови:
1. Використовувати ІКТ на будь - якому етапі уроку: як для ознайомлення з новим лексичним і граматичим матеріалом, так і для його опрацювання, проведення фізкультхвилинок, для індивідуального навчання, самостійної роботи учнів.
2. Застосовувати метод комп'ютерного контролю при оцінюванні знань учнів.
3. Використовувати мультиедійні презентації у навчальному процесі.
4. Застосовувати програму Publisher для створення наочних матеріалів.
5. Запроваджувати використання Інтернет - ресурсів під час проведення уроків іноземної мови; Skype.
6. Створити сайт вчителів закладу для обміну досвідом.


Практична частина: Урок з теми їжа (переглянути, скачати з DepositFiles)


Повідомлення відредагував kalinska - Понеділок, 30.12.2013, 13:47
 
m@rin@Дата: Понеділок, 30.12.2013, 14:41 | Повідомлення # 6
Рядовой
Група: Користувачі
Повідомлень: 1
Нагороди: 0
Репутація: 0
Статус: Offline
Виявлення ефективних шляхів формування і розвитку творчих здібностей учнів з використанням ІКТ
1. Розвиток особистості учня -підготовка до самостійної продуктивної діяльності в умовах інформаційного суспільства:
- мислення;
- комунікативні  здібності;
- навички дослідницької діяльності,
- формування вмінь приймати рішення в складних ситуаціях;
- формування інформаційної культури
2. Реалізація соціального замовлення
- підготовка учнів до самостійної пізнавальної діяльності;
- підготовка  мобільних конкурентноспроможних особистостей
3. Інтенсифікація освітнього процесу
- виявлення та використання стимулів ;
- активізація пізнаватльної діяльності ;
- підвищення ефективності та якості уроків поглиблення міжпредметних зв´язків


Практична частина: Інтегрований урок з образотворчого мистецтва, музики та трудового навчання тема: "Весняні образи у різних видах мистецтва" (переглянути, скачати з DepositFiles)
 
ЛесяДата: Понеділок, 30.12.2013, 23:20 | Повідомлення # 7
Рядовой
Група: Користувачі
Повідомлень: 4
Нагороди: 0
Репутація: 0
Статус: Offline
Інформатизація суспільства вимагає від школи запровадження інформаційних технологій в навчально-виховному процесі. Учні нашої школи опановують сходинки до інформатики з 1 класу. Саме тому ми маємо змогу проводити інтегровані уроки, розробляти завдання учням для роботи за комп’ютерами з різних предметів, розробляти посібники «Тестовий контроль» (як засіб контролю за рівнем знань, умінь та навичок учнів початкових класів).
Для роботи вчителя початкових класів необхідністю є використання в своїй роботі великої кількості ілюстрацій.  Створення мультимедійних посібників дає змогу систематизувати якісні ілюстрації, відео матеріали, зробити їх підбірку відповідно до тем. Позитивним є те, що кожен вчитель при потребі може самостійно змінити презентацію, змінити час демонстрування. Презентації містять схеми, рухомі малюнки, відео матеріали, звуковий супровід. Створюючи методичні посібники, розробки уроків, виховних заходів, уклавши «Енциклопедію безпеки», обов’язково (де це можливо) поповнюємо
їх презентаціями, відео матеріалами.
Рекомендації:
1. Застосовувати ІКТ на різних етапах уроку.
2. Здійснювати тестовий контроль (перший крок до підготовки учнів до ЗНО).
3. Проводити інтегровані уроки (з інформатикою).
4. Залучати учнів до створення презентацій (при захисті проектів)

Практична частина: Розробка уроку з ІКТ (скачати 1), (скачати 2)


вчителі початкових класів
 
DancerДата: Четвер, 02.01.2014, 12:29 | Повідомлення # 8
Рядовой
Група: Користувачі
Повідомлень: 1
Нагороди: 0
Репутація: 0
Статус: Offline
У загальній системі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку танець посідає значне місце. Він необхідний для своєчасного розвитку організму, свідомого керівництва рухами, є засобом оздоровлення, зміцнення дитини. У поєднанні із сучасною музикою танець розвиває психо­моторні здібності дітей: почуття ритму, часу, м’язове чуття. Діти, у яких розвинені різноманітні м’язові рухи, стають спритними, витривалими, наполегливими. Вони більш здатні до гармонійного розвитку. Завдяки пошуку варіантів руху у танці, способів його виконання удосконалюється мислення, пам’ять, уява, воля. У ході відтворення руху через активізацію психомо­торних процесів іде побудова образу і відображення його у сві­домості дитини. Рух підтримує ритм, просторово-часову структуру, малю­нок танцю. В танці, як і в грі, ці параметри постійно змінюють­ся, від чого дитина отримує задоволення, насолоду, збудження, проявляє індивідуальність. Психомоторика дитини — особистісна цінність, вона є пси­хологічним еквівалентом свідомості. Завдяки розвитку психомо­торних здібностей через динаміку танцю відбувається творення краси в гармонії. Ця краса виражається в поведінці дитини, в її способі спілкування. Навчаючи дитину танцювати, учитель повинен розви­вати її психомоторніздібності, опираючись на почуттєво-емоційну сторону діяльності, її душевний стан. Рух танцю базується на слуховому сприйнятті музичного ритму; вбираючи його в себе, дитина приводить в діяльний стан всі сторони особистості: тут від неї вимагається не тільки сприй­мання, але й та особлива кмітливість, яка стане основою розвит­ку глибокого мислення. У танці яскраво проявляють себе різноманітні механізми психічної регуляції:· сприйняття та оцінка заданогоритму і темпу;
· дозування м’язових зусиль;
· вміння інтуїтивно сприймативідстань, простір, час;
· виокремлення деталей рухів;·    розвиток зорової пам’яті;
· уважність;
· вміння вибирати раціональний спосіб руху відповідно до створеного образу;
· спритність рухів рук, ніг, корпусу;
· відчуття рівноваги;
· володіння мімікою та жестами.

 
zastupnykДата: Субота, 04.01.2014, 19:03 | Повідомлення # 9
Рядовой
Група: Користувачі
Повідомлень: 5
Нагороди: 0
Репутація: 0
Статус: Offline
Одним із пріоритетних напрямів діяльності нашого закладу є інформатизація навчально-виховного процесу й упровадження ІКТ у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. На створення інформаційно-освітнього простору спрямована науково-методична робота. У школі функціонує творча група педагогів з проблеми "ІКТ - компетентності сучасного вчителя в умовах розвитку інноваційного освітянського середовища. До складу творчої групи входять досвідчені педагоги Коваль А.І. (керівник), Омелянчук С.В., Корнієнко А.Е., Кравчук О.В., Каменєва Л.П., Карнаух М.В., Чілій В.А., молодий учитель Дячук М.В. Названі педагоги безпосередньо самі впроваджують ІКТ у навчально-виховний процес, популяризують досвід своїх колег, надають консультативну допомогу вчителям школи. Членами творчої групи розроблені методичні рекомендації щодо методики запровадження ІКТ. Питання щодо доцільності мультимедійного супроводу навчальних занять розглядалося на засіданнях психолого-педагогічного "брейнстромінгу" молодого вчителя (кер.Калінська О.П..), педагогічного дивертисменту з питань самоосвіти вчителя й учня (кер. Бородій О.П.), лабораторії інноваційних технологій "Від пошуку до успіху, від успіху - до результату" (кер. Касянчук В.І.). Результат роботи - широке використання педагогами школи програмних педагогічних засобів,власних презентацій, електронних проектів тощо, проведення результативних уроків на базі шкільного мультимедійного центру.
З метою подальшого вдосконалення роботи з даного питання пропоную:
1. Проводити робочі семінари і тренінги з метою поширення досвіду щодо створення в закладі інформаційно-освітнього електронного  простору навчання, який би забезпечував ефективну мережеву взаємодію між усіма учасниками освітнього процесу - учнями, батьками й учителями.
2. Впродовж навчального року практикувати майстер-класи, палітри відкритих уроків, на яких втілювати в життя нові моделі навчання із застосуванням сучасних ІКТ.
3.Здійснювати моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, розвитку їхніх психологічних і пізнавальних процесів, формування стійкої мотивації до навчання, формування інформаційної компетентності.
4.Досліджувати процес формування інформаційно-комунікативних компетенцій учителів, їхньої готовності до роботи в інформаційно-комунікативному середовищі.Заступник директора з навчально-виховної роботи Риндич О.Г.
 
kateДата: Понеділок, 06.01.2014, 00:10 | Повідомлення # 10
Рядовой
Група: Користувачі
Повідомлень: 2
Нагороди: 0
Репутація: 0
Статус: Offline
Переваги використання ІКТ у виховній роботі
Вдале поєднання традиційних методів навчання з інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ) може значно підвищити продуктивність вивчення як будь-якого предмета так і виховну роботу. Ілюструючи події, процеси та явища, які є об'єктами вивчення, за допомогою ІКТ, наші вчителі урізноманітнюють урок або виховний захід, роблять його інтенсивним, інтерактивним, більш цікавим. Використання у навчально-виховному процесі ІКТ сприяє гармонійному формуванню творчої та діяльнісної особистості учня.
1. Використання ІКТ дозволяє вирішити проблему якісно нового підходу до організації роботи з різних напрямків виховання. Досвід застосування інформаційно-комунікаційних технологій у виховній роботі вирішує ряд важливих завдань:
• опанування широкого масиву Інтернет-ресурсів сприяє зацікавленості учнів шкільним життям, сприяє розвитку самостійного мислення, формуванню активності, здатності орієнтуватися у сучасному інформаційному просторі;
• потреба аналізу та систематизації отриманої з різних джерел інформації у вигляді мультимедійних презентацій виховує творчу, мислячу особистість, яка вміє висловити власну думку і обґрунтувати її фактами;
• в умовах хронічного дефіциту наочного матеріалу на друкованій основі, використання ІКТ (Інтернет-ресурси, засоби мультимедіа, програмні педагогічні засоби) полегшує класному керівнику роботу по реалізації виховного потенціалу класу під час виховних заходів;
• можливість створення за допомогою комп’ютерних технологій відеороликів з поєднанням зорових та музичних образів відповідно до поставленої класним керівником мети заходу дозволяє створити необхідний для досягнення виховної мети заходу емоційний фон;
• використання ІКТ під час підготовки до години спілкування чи  виховного заходу практично завжди вимагає тісної співпраці вчителя та учнів, що сприяє встановленню інтелектуального й духовного контакту між ними, дозволяє будувати партнерські стосунки на засадах взаємоповаги, толерантності.
2. Основними напрямками діяльності школи-гімназії в процесі інформатизації виховної роботи є:
• комп'ютерний супровід виховної роботи як засіб реалізації нових педагогічних технологій;
• телекомунікації -розширення локальної мережі школи, участь у телекомунікаційних проектах;
• профорієнтація учнів;
• видавнича діяльність;
• електронний документообіг;
• моніторинг якості виховного процесу.
3. Виховні функції, де використовуються ІКТ:
• Організаційно-координуюча (класний керівник встановлює контакт з батьками учнів);
• Комунікативна (спільна діяльність учнів класу та педагогів - класні години, інформаційні години, участь у інтернет-конференціях, ведення класного мультимедійного фотоальбому, підготовка і проведення загальношкільних заходів та підготовка матеріалів для шкільного сайту. Класні та інформаційні години супроводжуються ефективними та ефектними для зорового, слухового сприйняття відеопрезентаціями з фрагментами художніх фільмів, документальних хронік, фотографій із життя школи, музики, матеріалів Інтернету, складеними або вчителем, або учнями);
• Аналітико-прогностична, діагностична (вивчення індивідуальних особливостей
учнів та їх розвиток);
• Контролююча (контроль за успішністю і відвідуваністю учнями навчальних занять).
4. Ширше використання можливостей ІКТ рекомендовано:
Для дитини Як індивідуальний розвиток і самовиховання;
Як засіб додаткової мотивації до якого-небудь виду діяльності;
Як якісно новий вид наочності;
Як засіб інтерактивної організації діяльності;
Як ефективний засіб набуття досвіду оперування отриманою інформацією;
Як засіб формування навичок. Для педагогів Як новий спектр форм, методів, прийомів, засобів виховного впливу на дитину;
Як інструмент контролю, обліку, моніторингу виховного процесу;
Як засіб комунікації та педагогічної освіти батьків.
5. Як результат, у виховній роботі школи-гімназії:
• жоден шкільний захід не обходиться без застосування ІКТ;
• зростає інтерес учнів до участі в міських, обласних, Всеукраїнських конкурсах із використанням ІКТ, у шкільних тематичних конкурсах;
• усе частіше класні керівники (Каменєва Л.П., Мойсеєнко Н.О., Корнієнко А.Е., Коваль А.І., Дудар Н.М., Пипич Н.В., Гудкова Н.П., Гук Л.Є.) використовують ІКТ у проведенні класних годин, батьківських зборів і позакласних заходів;
• кожен класний керівник працює над створенням методичної медіа-скарбнички;
• розширюється використання ІКТ в профілактичній роботі;
• активно використовується сайт школи.Заступник директора з виховної роботи Кукліновська К.М


Практична частина: Використання ІКТ у навчально-виховному процесі школи-гімназії (переглянути)
Використання ІКТ у виховній роботі (переглянути)
 
Play_BoyДата: Вівторок, 07.01.2014, 16:56 | Повідомлення # 11
Сержант
Група: Адміністратори
Повідомлень: 26
Нагороди: 0
Репутація: 50
Статус: Offline
Використання комп’ютерних технологій робить урок привабливим та сучасним. Урок, на якому відбувається індивідуалізація навчання, розвивається пізнавальна діяльність учнів, а саме інтелектуальна активність, логічне мислення, увага, пам’ять, мова, уява, інтерес до навчання. Урок, на якому з’являються нові можливості для розвитку гармонічної індивідуальності, здібної до колективної співпраці.
Спираючись на комп’ютерні технології, вчителі іноземної мови розширюють можливості навчального процесу за допомогою використання мультимедійних презентацій у навчальному процесі. Таким чином учні вчаться:
• читати з метою вибіркового отримання інформації;
• точно записувати необхідну інформацію;
• оформляти короткі повідомлення;
• точно і стисло викладати думку;
• визначати тему та основні ідеї тексту і записувати їх;
• формулювати своє ставлення до прочитаного;
• оформляти пункти плану;
• користуватися словником і довідковою літературою.
Робота над створенням мультимедійної презентації сприяє розвиткові навичок та вмінь писемного мовлення, що спонукає учнів до усного мовлення. Практичне володіння іноземною мовою не може бути повноцінним, якщо воно не включає обидві основні форми комунікації (усну і писемну) у тісному взаємозв’язку. Писемне мовлення має багато якостей, необхідних для усного мовлення. Воно має потребу у вдосконалішому обдумуванні, щоб забезпечити вимоги правильності, чіткості викладу думки. Поступово оволодіваючи особливостями писемного мовлення, учні переносять їх у певній мірі на усну мову, від чого усна мова стає досконалішою, а сам учень відчуває себе впевненіше.вчитель англійської мови Попович Н.О.


Презентація досвіду Попович Н.О. (переглянути)
 
NinkaДата: Четвер, 09.01.2014, 11:05 | Повідомлення # 12
Рядовой
Група: Користувачі
Повідомлень: 4
Нагороди: 0
Репутація: 0
Статус: Offline
Значення ІКТ в організації урочної
пізнавальної діяльності учнів
Використовуючи комп’ютер, можна проводити уроки-презентації, уроки-дослідження, віртуальні екскурсії , уроки-проекти
Значення ІКТ, що використовуються на уроках української мови та літератури,можна стисло визначити так:
 • посилення мотивації навчання;
 • активізація навчальної діяльності учнів,посилення їх ролі як суб’єкта навчання діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення міри і характеру допомоги та ін.);
 • індивідуалізаціяпроцесу навчання,використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів;
 • урізноманітнення форм подання інформації;
 • урізноманітненнятипів навчальних завдань;
 • створеннянавчального середовища, якезабезпечує "занурення" учня в уявний світ, у певні соціальні і виробничі ситуації;
 • постійнезастосування ігрових прийомів;
 • забезпеченнянегайного зворотного зв’язку, можливість рефлексії;
 •  можливістьвідтворення фрагмента учбової діяльності.


Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час учні спроможні засвоїти та переробити великий обсяг інформації.
Фактичне сприйняття демонстраційних матеріалів є в 60 тисяч разів швидшим, а ніж тексту, який читаємо. Досвід створення та використання презентацій у процесі вивчення української мови і літератури дозволяє визначити низку факторів, які впливають на ефективність навчально-виховного процесу:
 • зростання впливу виступу на аудиторію,оскільки значний обсяг інформації сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно;
 • полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу;
 • запам’ятовування навчального матеріалу на значний період;
 • збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, суджень, узагальнень;
 • скорочення часу на розкриття проблеми.Кафедра вчителів-словесників


Практична частина: прикладмультимедійного уроку (переглянути, скачати з DepositFiles)


Повідомлення відредагував Ninka - Четвер, 09.01.2014, 11:27
 
Play_BoyДата: Четвер, 09.01.2014, 11:13 | Повідомлення # 13
Сержант
Група: Адміністратори
Повідомлень: 26
Нагороди: 0
Репутація: 50
Статус: Offline
Презентація досвіду вчителя початкових класів Юріної О.А. (переглянути)
 
kurganskaДата: Четвер, 09.01.2014, 12:32 | Повідомлення # 14
Рядовой
Група: Користувачі
Повідомлень: 3
Нагороди: 0
Репутація: 0
Статус: Offline
Принципи, яких слід дотримуватись при плануванні  та проведенні уроку історії з використанням ІКТ:
1. Адаптивності- використання комп'ютера потрібно пристосовувати  до індивідууальних особливостей дитини;
2. Керованості- у будь- який момент вчитель повинен мати можливість скорегувати процес навчання;
3. Інтерактивності і діалогового характеру навчанняя;
4. Індивідуального поєднання індивідуальної та групової роботи;
5. Підтримання стану психологічного комфорту учня при спілкуванні з комп'ютером.

Функції, які виконує комп'ютер на різних етапах уроку історії:
1. джерело навчальної інформації;
2. наочний посібник;
3. тренажер;
4. засіб діагностики і контролю;
5. засіб підготовки і зберігання  навчального матеріалу;
6. обчислювальної машини та програвача.

Рекомендації, щодо підвищення ефективності комбіноваого уроку історії в  ком'пютерному класі:
1.перша група- на етапі перевірки знань, отриманих на попередньому уроці.До неі входять уні з будь-якким рівнем навчальних досягннь;
2.друга група - на етапі вивчення нового матеріалу. У цю групу, як правило, входять учні з високим рівнем навчальних ;
3.третя група- на етапі перевірки нових знань, отриманих на цьому уроці .Тут, як і в першій групі, можуть знаходитися учні з різнимии здібностями.


Практична частина: Урок з теми Володимир Великий (переглянути)
 
географДата: Четвер, 09.01.2014, 13:02 | Повідомлення # 15
Рядовой
Група: Користувачі
Повідомлень: 2
Нагороди: 0
Репутація: 0
Статус: Offline
Звіт по самоосвіті  вчителя географії Стойко О.А. (переглянути)
 
Форум » Форум для вчителів » Учительська » Інтернет-педрада 30.12.2013 року (Вироблення рекомендацій)
 • Сторінка 1 з 2
 • 1
 • 2
 • »
Пошук:


Яндекс.Метрика


Шепетівська школа-гімназія © 2019